Informacija o dostavi

DOSTAVA

Dostava poručenih proizvoda i/ili usluga se vrši dostavom na kućnu adresu Korisnika putem usluge Kurirske službe Post Express ili AKS i moguća je na teritoriji Republike Srbije. Približnu kalkulaciju troškova dostave možete proveriti ovde. Obzirom na radno vreme kurirske službe, Korisnik je dužan da obezbedi preuzimanje proizvoda na navedenoj adresi u vremenskom periodu od 9 h do 15 h. Ukoliko iz bilo kog razloga, Korisnik prilikom kreiranja zahteva za kupovinu, unese netačne ili pogrešne podatke, NOVI ZOO SHOP z.t.r. ne snosi odgovornost za slučaj neisporučivanja proizvoda i/ili usluga.

Prilikom isporuke Kurir ima diskreciono pravo da traži potpis od primaoca pošiljke na posebnom dokumentu pre uručenja. Ukoliko je kurir 2 (dva) puta neuspešno pokušao uručenje, pošiljka se vraća, kupovina se smatra neuspelom i primeniće se pravila povraćaja eventualno uplaćenih sredstava u roku od 15 dana. Nakon izvršene isporuke, nije moguće otkazati kupovinu proizvoda i/ili usluga i stornirati naplaćen iznos.

REKLAMACIJE

Pri prijemu proizvoda proveru ispravnosti porudžbine vrši Korisnik. Korisnik je dužan da proveri dostavljene proizvode, kao i fiskalni račun i da ukoliko nešto nedostaje odmah to napomene Kuriru. Naknadne reklamacije na količinu proizvoda i fiskalni račun neće biti uvažene.

Korisnik ima pravo na povraćaj proizvoda u sledećim slučajevima:

Korisnik sve reklamacije na izvršenu kupovinu može uputiti na broj korisničkog servisa 013/344-343, ili na e-mail adresu: novizooshop@gmail.com sa naznakom Reklamacije. Rok za prijem reklamacija na isporučene proizvode je 48 sati od termina isporuke. Nakon isteka ovog roka reklamacije se neće uvažiti. NOVI ZOO SHOP z.t.r. će odgovoriti na reklamaciju Korisnika u zakonom predviđenom roku za rešavanje reklamacija.
Korisnik je u obavezi da dostavljene proizvode vrati NOVOM ZOO SHOP-u z.t.r. u neoštećenoj originalnoj ambalaži i u nepromenjenoj količini, kako je roba i dostavljena.

 

Powered by Poslovni i Telefonski imenik 11811.rs
Novi Zoo Shop © 2024