Politika privatnosti

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

NOVI ZOO SHOP z.t.r. zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge u okviru Internet prodavnice bez obaveze prethodne najave.

NOVI ZOO SHOP z.t.r. ovim Opštim uslovima ne daje nikakve garancije za proizvode i/ili usluge koji se mogu kupiti posredstvom Internet prodavnice www.zooshop.rs uključujući i sve izražene ili implicitne trgovačke garancije, osim eksplicitno navedenih u okviru ovih Opštih uslova.

NOVI ZOO SHOP z.t.r. nije nikog ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun daje garancije bilo koje vrste i Korisnik se ne može osloniti na bilo koje izjave garancije osim eksplicitno navedenih u okviru ovih Opštih uslova.

NOVI ZOO SHOP z.t.r. nije proizvođač bilo kojih proizvoda datih u okviru ponude i jedine garancije koje su primenljive na proizvode koji se koriste uz usluge NOVI ZOO SHOP z.t.r. su one koje su obezbeđene i date od strane proizvođača.

NOVI ZOO SHOP z.t.r. nije odgovoran za bilo koju vrstu ili iznos naknade štete koja proizilazi u vezi sa korišćenjem proizvoda kupljenih putem Internet prodavnice www.zooshop.rs. Ova odredba o ograničenju odgovornosti se odnosi na štetu bilo koje vrste, uključujući direktnu, indirektnu, konsekventnu, slučajnu ili namernu, gubitak podataka, prihoda ili profita i slično, kao i bilo koju štetu nastalu Korisniku i/ili trećim licima.

NOVI ZOO SHOP z.t.r. neće odgovarati za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

ZAŠTITA PODATAKA I POVERLJIVOST INFORMACIJA

NOVI ZOO SHOP z.t.r. će u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini proizvoda i/ili usluga. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.
NOVI ZOO SHOP z.t.r. neće koristiti navedene podatke o Korisniku u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Korisnik dao svoju izričitu saglasnost za isto.

AUTORSKA PRAVA

Svi članci/opisi proizvoda, slike, vodiči za kupovinu, vlasništvo su njihovih autora. Bez dopuštenja NOVI ZOO SHOP z.t.r. nije dozvoljeno njihovo umnožavanje. 
NOVI ZOO SHOP z.t.r. ne odgovara za pravopisne ili tekstualne greške, greške u cenama. Sve slike proizvoda su simbolične i ne garantuju stvarna svojstava proizvoda.